Buổi sáng sương mù tại Slovenia
Buổi sáng sương mù tại Slovenia
203 1766
Quần đảo Balearic
Quần đảo Balearic
325 2061
Núi Alps
Núi Alps
443 2761
Hồ băng Hiker
Hồ băng Hiker
330 2620
Đảo san hô đá ở Anh
Đảo san hô đá ở Anh
273 1890
Tượng Nữ thần tự do
Tượng Nữ thần tự do
215 2115
Tu viện cổ Whitby Abbey
Tu viện cổ Whitby Abbey
258 1926
Tháp Effel thủ đô Paris
Tháp Effel thủ đô Paris
293 1798
Tượng đài cự thạch Stonehenge
Tượng đài cự thạch Stonehenge
254 2168
Đền thờ Hy Lạp cổ đại - Parthenon
Đền thờ Hy Lạp cổ đại - Parthenon
289 1987
Nhà hát Opera - Sydney
Nhà hát Opera - Sydney
249 2079
Kỳ quan thế giới
Kỳ quan thế giới
375 2894